Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Accorp Sp. z o.o.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Accorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
  • przez e-mail: iod@pollster.pl

 

II. Inspektor ochrony danych

 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
  • przez e-mail: iod@pollster.pl

 

III. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić badania marketingowe, wysyłać Ci zaproszenia do badań oraz informować o zmianach w funkcjonowaniu panelu. Możemy również kontaktować się z Tobą w innych celach związanych z udzielonymi przez Ciebie odpowiedziami w badaniach. Dodatkowo możemy łączyć udzielone przez Ciebie odpowiedzi w badaniach marketingowych z Twoim ruchem na stronach Internetowych, które monitorujemy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda na ich przetwarzanie, dzięki temu będziemy mogli zapraszać Cię do udziału w badaniach.

 

IV. Profilowanie:

 1. Podane nam przez Ciebie dane w procesie rekrutacyjnym będziemy wykorzystywać do decydowania o wysyłanych do Ciebie zaproszeniach do badań. Informacje podane w konkretnych badaniach również mogą być wykorzystywane do decydowania o wysyłce zaproszeń do Ciebie. Podanie w badaniu płci spowoduje dostosowanie treści pytań do Twojej płci.
 2. Podane przez Ciebie dane, połączone z posiadanymi przez nas informacjami o Twoim ruchu w Internecie, mogą być wykorzystywane w celu tworzenia modeli statystycznych.

 

V. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 1. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

VI. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 1. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, jak systemy do mailingów oraz podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

 

VIII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo do wycofania zgody,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 2. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wycofania zgody

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres email iod@pollster.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

 1. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.