POLITYKA PRYWATNOŚCI REAKTORA OPINII

I. Wstęp

 1. Niniejsza polityka prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych przez Accorp Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa (dalej „Accorp”, „Administrator danych”, „Operator Serwisu” lub „my”), w ramach Konkursu „Reaktor Opinii” (dalej „Konkurs” lub „Panel” lub „Reaktor Opinii”). Niniejsza polityka ma na celu poinformowanie użytkowników naszych usług o tym, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakie są ich prawa i w jaki sposób mogą skorzystać z tych praw.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Accorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa lub mailowo na adres e-mail: [email protected].
 3. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować mailowo na adres e-mail: [email protected]
 4. Warunkiem przetwarzania danych osobowych Uczestników niepełnoletnich, którzy ukończyli lat 13-15, jest potwierdzenie przez przedstawicieli ustawowych ich uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie.

II. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Uczestnika będziemy przetwarzać w następujących celach, na następujących podstawach prawnych oraz przez wskazany poniżej czas:
  1. w celu uczestnictwa w Konkursie polegającego na udziale w badaniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność w celu realizacji umowy z uczestnikiem) – w tym celu i na tej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, informacje pochodzące z badań, w których weźmiesz udział, informacje o Twojej aktywności w Internecie oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda) w zakresie w jakim w badaniach opinii może pojawić się przetwarzanie danych szczególnych kategorii np. o poglądach politycznych, i in. jeśli będzie się to wiązało z tematyką konkretnego badania – dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Konkursie; Podobnie, tylko za ww zgodą rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO) osoby niepełnoletniej.
  2. w celu przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Uczestnika od 13 roku życia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych osób niepełnoletnich) – dane będą przechowywane przez okres uczestnictwa niepełnoletniego Uczestnika w Panelu;
  3. w celu wysyłania komunikacji marketingowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Uczestnika) – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody; W przypadku uzyskiwania zgody od Uczestnika niepełnoletniego w wieku poniżej 16 lat takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
  4. w celu informowania o zmianach w funkcjonowaniu Panelu, przypominania o wypełnieniu ankiet oraz w celu badania satysfakcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na dążeniu do usprawnienia w funkcjonowaniu usług administratora) – dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Panelu, w przypadku badania satysfakcji także w terminie miesiąca od daty zakończenia członkostwa w Panelu;
  5. w celu obsługi zapytania skierowanego za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej albo mailowo – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu obsługi) – dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz jej udokumentowania;
  6. w celach prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowo-księgowymi (niezbędność w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych) – dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;
  7. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obroną przed roszczeniami) – dane będę przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń;
  8. w celu weryfikacji tożsamości osób rejestrujących się w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na podejmowaniu działań antyfraudowych tj. zapobieganiu kilkukrotnym lub nieprawdziwym rejestracjom w Konkursie) – dane w tym celu będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia uczestnictwa w Konkursie;
  9. W celu podnoszenia jakości badań, które realizujemy dla klientów w tym także w celu lepszego dopasowania kierowanych do Ciebie zaproszeń do badań opinii możemy łączyć udzielone przez Ciebie odpowiedzi w badaniach opinii z Twoim ruchem na stronach Internetowych, które monitorujemy. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest prawidłowość i rzetelność udziału w badaniach, oraz wspomniane podnoszenie jakości realizowanych przez nas badań opinii) – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu pozytywnego rozpatrzenia tego sprzeciwu.

III. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji i profilowanie

  Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym w oparciu o profilowanie. Natomiast podane nam przez Ciebie dane w procesie rekrutacyjnym do Panelu, informacje podane w konkretnych badaniach oraz dane o Twojej aktywności w Internecie będziemy wykorzystywać do decydowania o wysyłanych do Ciebie zaproszeniach do badań, weryfikacji poprawności wypełniania ankiet oraz do tworzenia modeli i zbiorczych zestawień statystycznych. Dane demograficzne będą gromadzone przez Panel i będą wykorzystywane w celu kwalifikacji do udziału w Ankietach. Dzięki temu zwiększamy jakość tworzonych wspólnie projektów. Podanie w badaniu płci spowoduje dostosowanie treści pytań do podanej płci.

IV. Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym zaufanym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, systemów do mailingów oraz podwykonawcom naszych usług, podmiotom świadczącym usługi w zakresie pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

V. Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

 1. W przypadku korzystania z portali społecznościowych Facebook oraz Instagram współadministratorem Twoich danych jest także Spółka Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited). Więcej na temat zasad ochrony prywatności na portalach społecznościowych firmy Meta możesz poczytać tutaj https://www.facebook.com/privacy/center/:
 2. Na portalach społecznościowych będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne, wizerunek oraz inne treści udostępnione publicznie na Twoim profilu, dane o aktywności na danym portalu społecznościowym.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych w celach marketingowych, statystycznych oraz budowania wizerunku marki. W związku z prowadzeniem profili (fanpage) i grup, w celu informowania o naszej aktywności, promowania różnych wydarzeń, które organizujemy oraz naszych produktów i usług, budowaniu i budowaniu relacji ze społecznością z nami związaną, w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości), a także w celach statystycznych. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest marketing własny oraz promowanie działalności Spółki. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu usunięcia przez Ciebie profilu. W zakresie pozostawionych komentarzy dane będą przetwarzane do czasu usunięcia przez Ciebie komentarza lub usunięcia określonych treści na profilu przez Administratora.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: właściciel portalu społecznościowego - w zakresie jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania naszych profili, inni użytkownicy portalu społecznościowego – w zakresie dotyczącym Twoich aktywności na naszych profilach, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi (np. usługi prawne, IT) – w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
 5. Jeśli chcesz skontaktować się z właścicielem portalu społecznościowego wejdź na stronę odpowiedniego Centrum Kontaktu:
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić aktywność na naszych profilach w mediach społecznościowych.
 7. Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który mógłby polegać na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Poza nami dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzanych na portalach społecznościowych ma także właściciel portalu społecznościowego, który na zasadach określonych w swoich politykach prywatności, może przetwarzać je w sposób zautomatyzowany, który skutkuje zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a także poddać je profilowaniu.
 8. Na naszej stronie internetowej wykorzystywana jest wtyczka portalu społecznościowego Facebook. Jest to usługa Facebooka świadczona na rzecz Administratora danych, która umożliwia nam mierzenie skuteczności naszych kampanii reklamowych. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej przez Użytkownika i może przypisać je do profilu użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/policy.php

VI. Dobrowolność podania danych

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji marketingowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie, jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Konkursie.

VII. Przekazywanie danych poza EOG

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacjom międzynarodowym. W zakresie przetwarzania danych w mediach społecznościowych zwracamy natomiast uwagę, że właściciel portalu społecznościowego sam określa zasady przekazywania Twoich danych osobowych poza EOG, a także organizacjom międzynarodowym we własnych celach, niezwiązanych z naszą działalnością. Więcej na ten temat znajdziesz w jego politykach prywatności.

VIII. Twoje prawa

 1. Na zasadach określonych w RODO masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii,
  2. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
  7. prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie oparto na zgodzie; Prawo wycofania zgody przysługuje w dowolnym momencie; Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. W przypadku chęci skorzystania z praw określonych w pkt ppkt 1 lit. a-g, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu [email protected]. Jeśli chcesz skontaktować się z właścicielem portalu społecznościowego wejdź na stronę odpowiedniego Centrum Pomocy w pkt. V ppkt 5.

IX. Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu „Reaktor Opinii” https://reaktoropinii.pl/ (dalej „Serwis”). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Accorp Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa (dalej „Operator Serwisu”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem [email protected]
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora serwisu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu);
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność w celu wykonania umowy w związku z uczestnictwem w Konkursie Reaktor Opinii);
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność w celu wykonania umowy w związku z uczestnictwem w Konkursie Reaktor Opinii);
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika);
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich potrzeb zainteresowań, na naszej stronie internetowej oraz poza nią. Dzięki tym plikom, reklamy nie będą Ci wyświetlane w sposób przypadkowy, ale będą dopasowane do Twoich preferencji ustalonych np. na podstawie historii przeglądanych lub zakupionych przez Ciebie produktów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda użytkownika).
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). O ciasteczkach można dowiedzieć się więcej na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

X. Podsumowanie

 1. Niniejsza Polityka prywatności podlega cyklicznemu przeglądowi i może być okresowo zmieniana. Aktualna wersja tego dokumentu dostępna jest TUTAJ .
 2. O istotnych zmianach w Polityce prywatności informujemy użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
 3. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu [email protected].

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2023


©